Llety

Wedi’i leoli o fewn cyrraedd i’r afon Teifi yng nghefn gwlad Ceredigion, Canolbarth Cymru mae Glampio a Gwersylla Mynyddoedd Cambria yn cynnig cyfle i ymwelwyr brofi rhyfeddod byd natur wrth fwynhau cyfleusterau gwersylla moethus. Enciliwch i dawelwch a golygfeydd godidog Mynyddoedd Cambria.

Ein gweledigaeth yw darparu seibiant hamddenol, adfywiol i ymwelwyr, yr holl sy’n bwysig  y’ch eich hun – ein cred yw – os  am seibiant  y dylai fod yn seibiant o’ch trefn arferol. Yn ogystal â darparu’r llonyddwch a chyfle i ddianc o fywyd pob dydd, bydd y bwthyn a’r podiau yn darparu popeth ar eich cyfer – o dywelion i lwyau te. Byddwn yn darparu pecyn croeso wedi cyrchu’n lleol i’n gwesteion wrth gyrraedd, gan weithio’n agos gyda chynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Felin Gogoyan

Mewn ardal drawiadol gyda physgota preifat am 1 1/2 milltir ar hyd yr afon,  llosgwr pren clyd a thwb poeth hamddenol, mae’r cyfan ar gael yn y bwthyn hwn!

Mwy o fanylion

I archebu: Felin Gogoyan (UK12583) 

Tŷ Twt Teifi

Mae ein pod glampio moethus yn nythu ar odre Mynyddoedd Cambria, perffaith ar gyfer  egwyl ramantus, yn ymlacio ynghanol cefn gwlad agored, dawel

Mwy o fanylion

I archebu: Tŷ Twt Teifi (UK31917)

Bwthyn Bach Brefi

Mae’r pod glampio moethus hwn yn nythu ar odre Mynyddoedd Cambria, perffaith ar gyfer egwyl ramantus, gydag Awyr Dywyll, twb poeth preifat a golygfeydd cefn gwlad.

Mwy o fanylion

I archebu: Bwthyn Bach Brefi (UK31919)

Safle Teithio a Gwersylla

Mae gan y safle 6 llain deithiol gwasanaeth llawn sydd i gyd yn wastad, glaswelltog ac wedi’u draenio’n dda, yn ogystal â 4 llain glaswellt gwastad.

Mwy o fanylion

I archebu: ewch i’r dudalen hon.