Bwyd a Diod

Gweler isod restr o’r lleoedd awgrymedig i fwyta ac yfed:

New Inn, Llanddewi Brefi: www.newinnllanddewibrefi.co.uk

Caffi Riverbank, Tregaron: www.riverbanktregaron.co.uk

Gwesty Talbot, Tregaron:        www.ytalbot.com

The Hungry Ram, Penuwch:  www.facebook.com/TheHungryRam 

Harbourmaster, Aberaeron: www.harbour-master.com

Gwesty’r Hafod, Pontarfynach: www.thehafod.co.uk

The Hive Aberaeron: 01545570445

Selar Aberaeron: 01545574666

Three Horseshoes Llangeitho: 01974821244

Rugby Club Tregaron: 01974298608

The mustard Seed, Lampeter

McCowans Café, Aberaeron

Bwyta Allan

Tregaron Takeaway Tregaron: 01974299222

Dani i sang Chinese Tregaron: 01974298999

Shapla Tandoori Lampeter: 01570422076